מחברים עם שחרור מהיר

מחברים בעלי שחרור מהיר מצוידים במנגנון חיבור באמצעות לחיצה. השרוול החיצוני הנייד נועל את החלק הזכרי לתוך החלק הנקבי. בעת שחרור החלק הזכרי, החלק הנקבי מתפקד כשסתום סגירה.