• בקרה חשמלית למשאבות הידראוליות

    קו טיפול במים עם מעקף יחסי לקצבי ספיקה גבוהים עד 100 מ"ק /שעה

    מערכת הבקרה החשמלית למשאבות מינון הידראוליות מאפשרת לשלוט על פעולת המשאבה באמצעות מערכת בקרת ההשקיה. היא מתאימה לשימוש במערכות השקיה עם זרימה ישירה (DC) או זרימה חלופית (AC). ניתן להפוך כל משאבת מינון למשאבה הידראולית עם בקרה חשמלית, על-ידי החלפת  המכסה   במכסה המאפשר הפעלה/השבתה של המשאבה באמצעות פיקוד חשמלי.